πŸ”΄ SINGAPORE SABTU

Comments


 1. Ab+AfMB
  4744=CT 57204
  9200=CT 80537
  4383=CT 57204
  1301=CT 35082
  0803=CT 24971
  2298=CT 57204
  3977=CT 57204
  4751=CT 80537
  8808=CT 24971
  8292=CT 79426
  1579=CT 57204
  1329=CT 13860
  7221=CT 68315
  6841=CT 79426
  2886=CT 68315
  8315=CT 91648
  7887=CT 68315
  9363=CT 80537
  9520=CT 24971
  2515=CT 68315
  9962=CT 24971
  8831=CT 13860
  6530=CT 24971
  5539=CT 91648
  6079=CT 24971
  7027=CT 91648
  3962=CT 79426
  5199=CT 57204
  1767=CT 91648
  0363=CT 35082
  9888=CT 13860
  4301=CT 91648
  2959=CT 80537
  1151=CT 91648
  0298=CT 91648
  3859=CT 35082
  4737=CT 80537
  2523=CT 13860
  2731=CT 91648
  0404=CT 13860
  7393=CT 91648
  4879=CT 35082
  0957=CT 13860
  1348=CT 68315
  3321=CT 91648
  6587=CT 46193
  8432=CT 24971
  9023=CT 79426
  7817=CT 79426
  6865=TW 79426
  1355=CT 80537
  4901=CT 13860
  5845=CT 79426


  1. CfML+Ei4
   9200=CT 68415
   4383=CT 68415
   1301=CT 57304
   0803=CT 80637
   2298=CT 80637
   3977=CT 24071
   4751=CT 02859
   8808=CT 79526
   8292=CT 79526
   1579=CT 24071
   1329=CT 13960
   7221=CT 13960
   6841=CT 68415
   2886=CT 79526
   8315=CT 79526
   7887=CT 13960
   9363=CT 13960
   9520=CT 79526
   2515=CT 79526
   9962=CT 35182
   8831=CT 80637
   6530=CT 91748
   5539=CT 13960
   6079=CT 35182
   7027=CT 35182
   3962=CT 79526
   5199=CT 13960
   1767=CT 80637
   0363=CT 68415
   9888=CT 57304
   4301=CT 02859
   2959=CT 35182
   1151=CT 68415
   0298=CT 57304
   3859=CT 79526
   4737=CT 02859
   2523=CT 35182
   2731=CT 24071
   0404=CT 02859
   7393=CT 79526
   4879=CT 91748
   0957=CT 57304
   1348=CT 80637
   3321=CT 91748
   6587=CT 68415
   8432=CT 80637
   9023=CT 57304
   7817=CT 68415
   6865=TW 24071
   1355=CT 35182
   4901=CT 02859
   5845=CT 80637


  2. EbML+EhMB9
   9200=CT 62318
   4383=CT 51207
   1301=CT 39085
   0803=CT 73429
   2298=CT 73429
   3977=CT 39085
   4751=CT 84530
   8808=CT 73429
   8292=CT 28974
   1579=CT 28974
   1329=CT 51207
   7221=CT 51207
   6841=CT 06752
   2886=CT 62318
   8315=CT 84530
   7887=CT 73429
   9363=CT 62318
   9520=CT 17863
   2515=CT 73429
   9962=CT 84530
   8831=CT 62318
   6530=CT 39085
   5539=CT 17863
   6079=CT 51207
   7027=CT 40196
   3962=CT 73429
   5199=CT 17863
   1767=CT 39085
   0363=CT 28974
   9888=CT 17863
   4301=CT 51207
   2959=CT 06752
   1151=CT 28974
   0298=CT 28974
   3859=CT 39085
   4737=CT 51207
   2523=CT 39085
   2731=CT 51207
   0404=CT 28974
   7393=CT 40196
   4879=CT 73429
   0957=CT 84530
   1348=CT 40196
   3321=CT 28974
   6587=CT 62318
   8432=CT 84530
   9023=CT 40196
   7817=CT 17863
   6865=TW 40196
   1355=CT 17863
   4901=CT 84530
   5845=CT 06752


  3. KaM9+EiIXHML
   2363=CT 689140
   6084=CT 689140
   5169=CT 134695
   9148=CT 023584
   5154=CT 467928
   8772=CT 134695
   7474=CT 467928
   4941=CT 467928
   3054=CT 023584
   5127=CT 689140
   7061=CT 689140
   8851=CT 689140
   2489=CT 245706
   9044=CT 023584
   0798=CT 801362
   2015=CT 467928
   6763=CT 023584
   2059=CT 134695
   6141=CT 790251
   1650=CT 245706
   2302=CT 912473
   8739=CT 134695
   3133=CT 801362
   2715=CT 578039
   8805=CT 578039
   8092=CT 912473
   6238=CT 023584
   2355=CT 801362
   5767=CT 245706
   3422=CT 790251
   8809=CT 578039
   3405=CT 801362
   3731=CT 912473
   5518=CT 912473
   8249=CT 356817
   2562=CT 801362
   4591=CT 5678039
   7064=CT 0123584
   8152=CT 3456817
   8373=CT 5678039
   0629=CT 7890251
   3768=CT 9012473
   4963=CT 4567928
   3083=CT 3456817
   1406=CT 9012473
   7895=CT 6789140
   9598=CT 4567928
   8275=CT 0123584
   7791=CT 8901362
   8632=CT 2345706
   7549=CT 7890251
   0667=CT 7890251
   4675=CT 5678039
   8202=CT 8901362
   6333=CT 9012473
   3376=CT 2345706
   9808=CT 9012473
   3361=CT 0123584
   2645=CT 6789140
   1572=CT 7890251
   1863=CT 8901362
   0722=CT 2345706
   3698=CT 3456817
   2506=CT 0123584
   9707=CT 8901362
   0853=CT 0123584
   9866=CT 8901362
   8549=CT 8901362
   2643=CT 7890251
   4522=CT 2345706
   4317=CT 5678039
   7551=CT 2345706
   2579=CT 7890251
   0906=CT 3456817
   8368=CT 7890251
   3737=CT 0123584
   3359=CT 8901362
   7582=CT 3456817
   7575=CT 7890251
   4567=CT 6789140
   3532=CT 0123584
   2659=CT 3456817
   1704=CT 8901362
   9054=CT 9012473
   0902=CT 7890251
   4408=CT 4567928
   6641=CT 2345706
   0363=CT 2345706
   9025=CT 2345706
   0446=CT 6789140
   4189=CT 0123584
   1290=CT 6789140
   5733=CT 7890251
   8347=CT 3456817
   1268=CT 6789140
   1357=CT 8901362
   9765=CT 8901362
   3405=CT 0123584
   9498=CT 7890251
   0432=CT 2345706
   9036=CT 2345706
   0266=CT 2345706
   9699=CT 8901362
   1907=CT 5678039
   5534=CT 9012473
   3217=CT 3456817
   9405=CT 8901362
   4318=CT 9012473
   9599=CT 0123584
   5931=CT 4567928
   5574=CT 9012473
   3504=CT 5678039
   5810=CT 3456817
   9627=CT 6789140
   0234=CT 9012473
   2332=CT 6789140
   5301=CT 7890251
   4776=CT 3456817
   3006=CT 6789140
   1975=CT 3456817
   8234=CT 5678039
   3902=CT 5678039
   3229=CT 4567928
   6331=CT 7890251
   6481=CT 4567928
   8853=CT 2345706
   8585=CT 2345706
   5796=CT 1234695
   6152=CT 7890251
   1681=CT 9012473
   7073=CT 9012473
   6734=CT 8901362
   9055=CT 0123584
   8933=CT 2345706
   5482=CT 0123584
   0253=CT 2345706
   7371=CT 6789140
   5882=CT 4567928
   0172=CT 0123584
   7775=CT 5678039
   3770=CT 5678039
   7283=CT 6789140
   0314=CT 9012473
   3379=CT 0123584
   1550=CT 5678039
   4134=CT 7890251
   6835=CT 7890251
   1198=CT 1234695
   0873=CT 2345706
   7517=CT 4567928
   3964=CT 8901362
   8048=CT 6789140
   6474=CT 4567928
   7948=CT 2345706
   9853=CT 7890251
   3507=CT 8901362
   1023=CT 9012473
   4700=CT 5678039
   8348=CT 2345706
   8431=CT 6789140
   5888=CT 0123584
   0729=CT 7890251
   6612=CT 4567928
   9044=CT 4567928
   6496=CT 3456817
   1037=CT 5678039
   4278=CT 2345706
   1781=CT 4567928
   1087=CT 7890251
   8332=CT 0123584
   5596=CT 4567928
   7185=CT 0123584
   0029=CT 3456817
   3505=CT 5678039
   4941=CT 3456817
   5172=CT 5678039
   8322=CT 6789140
   8439=CT 7890251
   1834=CT 9012473
   3524=CT 4567928
   1455=CT 3456817
   2548=CT 2345706
   0512=CT 2345706
   3676=CT 6789140
   4856=CT 3456817
   4774=CT 9012473
   6883=CT 0123584
   4670=CT 5678039
   9493=CT 1234695
   4862=CT 9012473
   3874=CT 6789140
   9223=CT 3456817
   2856=CT 2345706
   6511=CT 8901362
   9978=CT 0123584
   0066=CT 3456817
   8549=CT 7890251
   5758=CT 5678039
   4235=CT 9012473
   8310=CT 4567928
   4393=CT 0123584
   6676=CT 9012473
   7966=CT 9012473
   7467=CT 7890251
   2213=CT 8901362
   2271=CT 2345706
   2748=CT 2345706
   3236=CT 5678039
   6744=CT 7890251
   0158=CT 2345706
   5364=CT 7890251
   7132=CT 3456817
   6032=CT 2345706
   9604=CT 9012473
   0336=CT 6789140
   6290=CT 0123584
   4756=CT 7890251
   7264=CT 9012473
   5390=CT 6789140
   6498=CT 4567928
   0182=CT 3456817
   2624=CT 4567928
   7089=CT 0123584
   9722=CT 8901362
   1588=CT 5678039
   6709=CT 6789140
   0202=CT 2345706
   9010=CT 5678039
   3399=CT 4567928
   0495=CT 6789140
   3899=CT 7890251
   3000=CT 4567928
   1562=CT 9012473
   6482=CT 2345706
   9408=CT 4567928
   5682=CT 9012473
   1157=CT 3456817
   8124=CT 4567928
   3103=CT 7890251
   4350=CT 6789140
   0793=CT 4567928
   3486=CT 3456817
   9501=CT 8901362
   9730=CT 7890251
   9776=CT 7890251
   7747=CT 2345706
   3386=CT 6789140
   0170=CT 4567928
   5407=CT 3456817
   8331=CT 4567928
   1301=CT 9012473
   6700=CT 2345706
   6036=CT 0123584
   4356=CT 9012473
   9668=CT 7890251
   3928=CT 8901362
   3412=CT 0123584
   8648=CT 5678039
   3143=CT 5678039
   3868=CT 3456817
   7095=CT 0123584
   2140=CT 9012473
   4693=CT 8901362
   7452=CT 4567928
   1154=CT 5678039
   9272=CT 2345706
   6158=CT 8901362
   7871=CT 2345706
   3361=CT 8901362
   0669=CT 3456817
   8178=CT 0123584
   4009=CT 4567928
   9516=CT 3456817
   4141=CT 8901362
   0618=CT 5678039
   1374=CT 3456817
   5054=CT 0123584
   4870=CT 9012473
   0953=CT 4567928
   7607=CT 7890251
   4744=CT 9012473
   9200=CT 9012473
   4383=CT 7890251
   1301=CT 6789140
   0803=CT 6789140
   2298=CT 2345706
   3977=CT 0123584
   4751=CT 9012473
   8808=CT 6789140
   8292=CT 2345706
   1579=CT 0123584
   1329=CT 7890251
   7221=CT 9012473
   6841=CT 3456817
   2886=CT 8901362
   8315=CT 2345706
   7887=CT 7890251
   9363=CT 0123584
   9520=CT 5678039
   2515=CT 8901362
   9962=CT 6789140
   8831=CT 8901362
   6530=CT 4567928
   5539=CT 9012473
   6079=CT 7890251
   7027=CT 9012473
   3962=CT 3456817
   5199=CT 1234695
   1767=CT 0123584
   0363=CT 6789140
   9888=CT 2345706
   4301=CT 7890251
   2959=CT 3456817
   1151=CT 9012473
   0298=CT 4567928
   3859=CT 3456817
   4737=CT 3456817
   2523=CT 9012473
   2731=CT 6789140
   0404=CT 9012473
   7393=CT 7890251
   4879=CT 3456817
   0957=CT 4567928
   1348=CT 6789140
   3321=CT 6789140
   6587=CT 6789140
   8432=CT 8901362
   9023=CT 4567928
   7817=CT 4567928
   6865=CT 4567928
   1355=CT 9012473
   4901=CT 8901362
   5845=CT 5678039


  4. CaiX+EfHN6
   9808=CT 7596240
   3361=CT 0829573
   2645=CT 9718462
   1572=CT 9718462
   1863=CT 5374028
   0722=CT 7596240
   3698=CT 8607351
   2506=CT 1930684
   9707=CT 0829573
   0853=CT 2041795
   9866=CT 1930684
   8549=CT 4263917
   2643=CT 3152806
   4522=CT 3152806
   4317=CT 8607351
   7551=CT 2041795
   2579=CT 5374028
   0906=CT 3152806
   8368=CT 7596240
   3737=CT 5374028
   3359=CT 5374028
   7582=CT 5374028
   7575=CT 2041795
   4567=CT 4263917
   3532=CT 3152806
   2659=CT 7596240
   1704=CT 0829573
   9054=CT 7596240
   0902=CT 8607351
   4408=CT 8607351
   6641=CT 7596240
   0363=CT 9718462
   9025=CT 5374028
   0446=CT 8607351
   4189=CT 1930684
   1290=CT 4263917
   5733=CT 1930684
   8347=CT 0829573
   1268=CT 0829573
   1357=CT 4263917
   9765=CT 8607351
   3405=CT 9718462
   9498=CT 3152806
   0432=CT 4263917
   9036=CT 9718462
   0266=CT 9718462
   9699=CT 2041795
   1907=CT 9718462
   5534=CT 8607351
   3217=CT 0829573
   9405=CT 2041795
   4318=CT 4263917
   9599=CT 3152806
   5931=CT 4263917
   5774=CT 5374028
   3504=CT 1930684
   5810=CT 8607351
   9627=CT 7596240
   0234=CT 4263917
   2332=CT 9718462
   5301=CT 9718462
   4776=CT 8607351
   3006=CT 9718462
   1975=CT 4263917
   8234=CT 5374028
   3902=CT 1930684
   3229=CT 0829573
   6331=CT 1930684
   6481=CT 1930684
   8853=CT 3152806
   8585=CT 8607351
   5796=CT 8607351
   6152=CT 3152806
   1681=CT 8607351
   7073=CT 4263917
   6734=CT 3152806
   9055=CT 8607351
   8933=CT 2041795
   5482=CT 7596240
   0253=CT 7596240
   7371=CT 9718462
   5882=CT 4263917
   0172=CT 5374028
   7775=CT 0829573
   3770=CT 1930684
   7283=CT 4263917
   0314=CT 7596240
   3379=CT 7596240
   1550=CT 1930684
   4134=CT 2041795
   6835=CT 2041795
   1198=CT 7596240
   0873=CT 9718462
   7517=CT 6485139
   3964=CT 4263917
   8048=CT 7596240
   6474=CT 4263917
   7948=CT 3152806
   9853=CT 7596240
   3507=CT 0829573
   1023=CT 0829573
   4700=CT 2041795
   8348=CT 3152806
   8431=CT 9718462
   5888=CT 7596240
   0729=CT 1930684
   6612=CT 7596240
   9044=CT 0829573
   6496=CT 7596240
   1037=CT 0829573
   4278=CT 3152806
   1781=CT 0829573
   1087=CT 5374028
   8332=CT 1930684
   5596=CT 3152806
   7185=CT 1930684
   0029=CT 2041795
   3505=CT 3152806
   4941=CT 2041795
   5172=CT 9718462
   8322=CT 0829573
   8439=CT 5374028
   1834=CT 4263917
   3524=CT 7596240
   1455=CT 8607351
   2548=CT 8607351
   0512=CT 5374028
   3676=CT 1930684
   4856=CT 3152806
   4774=CT 3152806
   6883=CT 8607351
   4670=CT 9718462
   9493=CT 2041795
   4862=CT 5374028
   3874=CT 3152806
   9223=CT 7596240
   2856=CT 9718462
   6511=CT 9718462
   9978=TW 2041795
   0066=CT 5374028
   8549=CT 9718462
   5758=CT 4263917
   4235=CT 4263917
   8310=CT 3152806
   4393=CT 1930684
   6676=CT 7596240
   7966=CT 9718462
   7467=CT 1930684
   2213=CT 3152806
   2271=CT 1930684
   2748=CT 4263917
   3236=CT 0829573
   6744=CT 5374028
   0158=CT 5374028
   5364=CT 5374028
   7132=CT 1930684
   6032=CT 8607351
   9604=CT 1930684
   0336=CT 3152806
   6290=CT 8607351
   4756=CT 0829573
   7264=CT 5374028
   5390=CT 9718462
   6498=CT 2041795
   0182=CT 2041795
   2624=CT 3152806
   7089=CT 5374028
   9722=CT 8607351
   1588=CT 4263917
   6709=CT 0829573
   0202=CT 8607351
   9010=CT 1930684
   3399=CT 7596240
   0495=CT 4263917
   3899=CT 9718462
   3000=CT 3152806
   1562=CT 6485139
   6482=CT 5374028
   9408=CT 1930684
   5682=CT 2041795
   1157=CT 2041795
   8124=CT 4263917
   3103=CT 4263917
   4350=CT 3152806
   0793=CT 0829573
   3486=CT 3152806
   9501=CT 0829573
   9730=CT 1930684
   9776=CT 8607351
   7747=CT 1930684
   3386=CT 1930684
   0170=CT 3152806
   5407=CT 5374028
   8331=CT 1930684
   1301=CT 2041795
   6700=CT 4263917
   6036=CT 1930684
   4356=CT 2041795
   9668=CT 8607351
   3928=CT 1930684
   3412=CT 5374028
   8648=CT 3152806
   3143=CT 9718462
   3868=CT 8607351
   7095=CT 0829573
   2140=CT 4263917
   4693=CT 5374028
   7452=CT 3152806
   1154=CT 1930684
   9272=CT 9718462
   6158=CT 7596240
   7871=CT 2041795
   3361=CT 7596240
   0669=CT 1930684
   8178=CT 0829573
   4009=CT 0829573
   9516=CT 7596240
   4141=CT 3152806
   0618=CT 7596240
   1374=CT 3152806
   5054=CT 1930684
   4870=CT 5374028
   0953=CT 1930684
   7607=CT 5374028
   4744=CT 2041795
   9200=CT 8607351
   4383=CT 4263917
   1301=CT 8607351
   0803=CT 7596240
   2298=CT 8607351
   3977=CT 0829573
   4751=CT 1930684
   8808=CT 0829573
   8292=CT 7596240
   1579=CT 4263917
   1329=CT 2041795
   7221=CT 4263917
   6841=CT 8607351
   2886=CT 1930684
   8315=CT 4263917
   7887=CT 9718462
   9363=CT 5374028
   9520=CT 7596240
   2515=CT 2041795
   9962=CT 5374028
   8831=CT 7596240
   6530=CT 9718462
   5539=CT 6485139
   6079=CT 3152806
   7027=CT 5374028
   3962=CT 1930684
   5199=CT 2041795
   1767=CT 8607351
   0363=CT 5374028
   9888=CT 7596240
   4301=CT 7596240
   2959=CT 0829573
   1151=CT 0829573
   0298=CT 7596240
   3859=CT 4263917
   4737=CT 9718462
   2523=CT 5374028
   2731=CT 9718462
   0404=CT 4263917
   7393=CT 4263917
   4879=CT 7596240
   0957=CT 3152806
   1348=CT 5374028
   3321=CT 9718462
   6587=CT 9718462
   8432=CT 5374028
   9023=CT 9718462
   7817=CT 8607351
   6865=CT 0829573
   1355=CT 2041795
   4901=CT 2041795
   5845=CT 2041795


  5. AjMB-CiHMB
   0669=CT 802456
   8178=CT 802456
   4009=CT 791345
   9516=CT 802456
   4141=CT 468012
   0618=CT 680234
   3174=CT 246890
   5054=CT 680234
   4870=CT 913567
   0953=CT 135789
   7607=CT 802456
   4744=CT 802456
   9200=CT 680234
   4383=CT 791345
   1301=CT 135789
   0803=CT 357901
   2298=CT 579123
   3977=CT 579123
   4751=CT 680234
   8808=CT 246890
   8292=CT 913567
   1579=CT 802456
   1329=CT 680234
   7221=CT 791345
   6841=CT 246890
   2886=CT 913567
   8315=CT 680234
   7887=CT 913567
   9363=CT 680234
   9520=CT 468012
   2515=CT 579123
   9962=CT 468012
   8831=CT 135789
   6530=CT 246890
   5539=CT 357901
   6079=CT 024678
   7027=CT 680234
   3962=CT 680234
   5199=CT 680234
   1767=CT 913567
   0363=CT 468012
   9888=CT 468012
   4301=CT 135789
   2959=CT 579123
   1151=CT 680234
   0298=CT 024678
   3859=CT 024678
   4737=CT 913567
   2523=CT 579123
   2731=CT 802456
   0404=CT 913567
   7393=CT 579123
   4879=CT 468012
   0957=CT 468012
   1348=CT 802456
   3321=CT 680234
   6587=CT 802456
   8432=CT 791345
   9023=CT 791345
   7817=CT 680234
   6865=CT 357901
   1355=CT 579123
   4901=CT 468012
   5845=CT 246890

   ::

   ::

   REKAP CONTROL
   02*04*06*07*09*16*20
   23*26*27*28*32*40*46
   47*56*60*61*62*64*65
   67*69*70*72*74*76*78
   79*82*87*90*96*97

  6. `
   K-CiMB+KaMB1)
   0298=KEPALA GANJIL
   3859=KEPALA GANJIL
   4737=KEPALA GENAP
   2523=KEPALA GANJIL
   2731=KEPALA GENAP
   0404=KEPALA GANJIL
   7393=KEPALA GANJIL
   4879=KEPALA GANJIL
   0957=KEPALA GENAP
   1348=KEPALA GENAP
   3321=KEPALA GENAP
   6587=KEPALA GANJIL
   8432=KEPALA GENAP
   9023=KEPALA GANJIL
   7817=KEPALA GENAP
   6865=KEPALA GANJIL
   1355=KEPALA GENAP
   4901=KEPALA GANJIL
   5845=KEPALA GENAP


   1. E-EgiX+CeMB1
    0298=EKOR GANJIL
    3859=EKOR GANJIL
    4737=EKOR GANJIL
    2523=EKOR GANJIL
    2731=EKOR GENAP
    0404=EKOR GANJIL
    7393=EKOR GANJIL
    4879=EKOR GANJIL
    0957=EKOR GENAP
    1348=EKOR GANJIL
    3321=EKOR GANJIL
    6587=EKOR GENAP
    8432=EKOR GANJIL
    9023=EKOR GANJIL
    7817=EKOR GANJIL
    6865=EKOR KAWIN
    1355=EKOR GANJIL
    4901=EKOR GENAP
    5845=EKOR GENAP


   2. ChIX = EiMLHTY1
    4383= 9035 AI
    1301= 0146 AI
    0803= 2368 AI
    2298= 7813 AI
    3977= 1257 AI
    4751= 0146 AI
    8808= 8924 AI
    8292= 1257 AI
    1579= 8924 AI
    1329= 7813 AI
    7221= 5691 AI
    6841= 5691 AI
    2886= 0146 AI
    8315= 7813 AI
    7887= 2368 AI
    9363= 9035 AI
    9520= 0146 AI
    2515= 5691 AI
    9962= 7813 AI
    8831= 7813 AI
    6530= 5691 AI
    5539= 5691 AI
    6079= 2368 AI
    7027= 6702 AI
    3962= 5691 AI
    5199= 0146 AI
    1767= 0146 AI
    0363= 8924 AI
    9888= 5691 AI
    4301= 5691 AI
    2959= 5691 AI
    1151= 8924 AI
    0298= 5691 AI
    3859= 2368 AI
    4737= 2368 AI
    2523= 9035 AI
    2731= 9035 AI
    0404= 2368 AI
    7393= 8924 AI
    4879= 1257 AI
    0957= 8924 AI
    1348= 2368 AI
    3321= 2368 AI
    6587= 4580 AI
    8432= 3479 AI
    9023= 5691 AI
    7817= 9035 AI
    6865= 0146 TW
    1355= 2368 AI
    4901= 9035 AI
    5845= 8924 AI

    ||


    02*04*20*26*28
    40*46*62*64*82

 2. PREDIKSI SINGAPORE SABTU 18 SEPTEMBER 21

  AI : 2369
  TUNGGAL : 9999999999
  CB : 3 / 9
  TARDAL 4D 3D 2D : 0235689

  TOP INVEST
  02*05*06*07*09
  20*25*26*27*29
  50*52*56*57*59
  60*62*65*67*69
  70*72*75*76*79
  90*92*95*96*97

  BOOOMMM
  39*93

  JAGA DEDEK KEMBAR
  00*22*33*55*66*88*99

  Ikuti Lomba AI 3 DIGIT SGP + HKG + SDY Berhadiah…

  Disini BozzQ ☞ http://detectiveangka.com


 3. SINGAPORE
  Sabtu

  2959 : 4 5 8 1 Am
  1151 : 2 3 6 9 Am
  0298 : 2 3 6 9 Am
  3859 : 6 7 0 3 Am
  4737 : 6 7 0 3 Am
  2523 : 4 5 8 1 Am
  2731 : 4 5 8 1 Am
  0404 : 9 0 3 6 Am
  7393 : 5 6 9 2 Am
  4879 : 6 7 0 3 Am
  0957 : 7 8 1 4 Am
  1348 : 1 2 5 8 Am
  3321 : 7 8 1 4 Am
  6587 : 9 0 3 6 Am
  8432 : 5 6 9 2 Am
  9023 : 1 2 5 8 Am
  7817 : 9 0 3 6 Am
  6865 : 5 6 9 2 Am
  1355 : 6 7 0 3 Am
  4901 : 3 4 7 0 Am
  5845 : 6 7 0 3 Am

  Ab+Aa+2Da.ty = H.mb

  Prediksi Anda Yang Terbaik..!!
  Mampir ya bosku

  https://liveangkasdy4d.com/

  Trimakasih…

 4. Singapore Sabtu

  1329 = 6 Ai Genap
  7221 = 7 Ai Ganjil
  6841 = 6 Ai Genap
  2886 = 5 Ai Ganjil
  8315 = 3 Ai Ganjil
  7887 = 4 Ai Genap
  9363 = 0 Ai Genap
  9520 = 7 Ai Ganjil
  2515 = 8 Ai Genap
  9962 = 5 Ai Ganjil
  8831 = 7 Ai Ganjil
  6530 = 5 Ai Ganjil
  5539 = 7 Ai Ganjil
  6079 = 7 Ai Ganjil
  7027 = 6 Ai Genap
  3962 = 7 Ai Ganjil
  5199 = 5 Ai Ganjil
  1767 = 4 Ai Genap
  0363 = 2 Ai Genap
  9888 = 9 Ai Ganjil
  4301 = 3 Ai Ganjil
  2959 = 3 Ai Ganjil
  1151 = 6 Ai Genap
  0298 = 5 Ai Ganjil
  3859 = 5 Ai Ganjil
  4737 = 5 Ai Ganjil
  2523 = 3 Ai Ganjil
  2731 = 0 Ai Genap
  0404 = 1 Ai Ganjil
  7393 = 7 Ai Ganjil
  4879 = 7 Ai Ganjil
  0957 = 4 Ai Genap
  1348 = 2 Ai Genap
  3321 = 7 Ai Ganjil
  6587 = 7 Ai Ganjil
  8432 = 6 Ai Genap
  9023 = 9 Ai Ganjil
  7817 = 6 Ai Genap
  6865 = 7 Ai Ganjil
  1355 = 7 Ai Ganjil
  4901 = 6 Ai Genap
  5845 = 9 Ai Ganjil
  CciX-AeMB(Mb)

  Terimakasih Room nya Juragan Mampir juga di gubuk kami
  Click Disini → → Mitosangka

 5. SINGAPORE Sabtu, 18 September 2021
  Trek Harian
  A8 ml – C3 ml = ml n2
  8315 => 368 ai βœ“
  7887 => 368 ai βœ“
  9363 => 580 ai βœ“
  9520 => 035 ai βœ“
  2515 => 924 ai βœ“
  9962 => 691 ai βœ“
  8831 => 035 ai βœ“
  6530 => 035 ai βœ“
  5539 => 257 ai βœ“
  6079 => 924 ai βœ“
  7027 => 924 ai βœ“
  3962 => 924 ai βœ“
  5199 => 479 ai βœ“
  1767 => 035 ai βœ“
  0363 => 813 ai βœ“
  9888 => 702 ai βœ“
  4301 => 257 ai βœ“
  2959 => 257 ai βœ“
  1151 => 368 ai βœ“
  0298 => 924 ai βœ“
  3859 => 368 ai βœ“
  4737 => 924 ai βœ“
  2523 => 035 ai βœ“
  2731 => 035 ai βœ“
  0404 => 035 ai βœ“
  7393 => 924 ai βœ“
  4879 => 146 ai x
  0957 => 368 ai βœ“
  1348 => 924 ai βœ“
  3321 => 257 ai βœ“
  6587 => 035 ai βœ“
  8432 => 691 ai x
  9023 => 702 ai βœ“
  7817 => 368 ai βœ“
  6865 => 368 ai x
  1355 => 035 ai βœ“
  4901 => 479 ai βœ“
  5845 => 257 ai ?
  ============

  Trek Mingguan
  9722 => 89 βœ“
  3399 => 86 βœ“
  6482 => 08 βœ“
  3103 => 35 βœ“
  9730 => 70 βœ“
  5407 => 63 βœ“
  4356 => 64 βœ“
  3143 => 42 βœ“
  7452 => 62 βœ“
  3361 => 19 βœ“
  4141 => 52 βœ“
  0953 => 70 βœ“
  1301 => 60 βœ“
  8808 => 12 βœ“
  6841 => 08 βœ“
  9520 => 89 βœ“
  5539 => 73 βœ“
  1767 => 35 βœ“
  1151 => 12 βœ“
  2731 => 45 βœ“
  1348 => 50 x
  7817 => 46 ?
  ============

  257 vs 46 ?
  25746 vs … ?

  Tidak ada rumus yang abadi, tetap Utamakan Prediksi Sendiri
  bandotkiller.com

 6. SGP SABTU

  AgM9+CbM9=HN0
  5199 = 375 AI
  1767 = 486 AI
  0363 = 820 AI
  9888 = 153 AI
  4301 = 597 AI
  2959 = 597 AI
  1151 = 608 AI
  0298 = 931 AI
  3859 = 931 AI
  4737 = 375 AI
  2523 = 931 AI
  2731 = 486 AI
  0404 = 375 AI
  7393 = 719 AI
  4879 = 597 AI
  0957 = 820 AI
  1348 = 931 AI
  3321 = 608 AI
  6587 = 820 AI
  8432 = 820 AI
  9023 = 375 AI
  7817 = 153 AI
  6865 = 153 AI
  1355 = 931 AI
  4901 = 153 AI
  5845 = 375 AI

  β€’
  πŸ‘‰πŸ»TETAP UPSπŸ‘ˆπŸ»

  β€’
  selengkapnya klik dibawah sob
  goodgame2d

 7. Prediksi Togel Singapore Sabtu, 18 September 2021

  Angka Main : 6305
  Angka Ikut : 1287
  Colok Makau : 63 / 87
  Colok Bebas : 6 / 3
  As : 635
  Kop : 6
  Kepala : 0/3
  Ekor : 460
  Pola 3D : 6xx / 3xx / 8xx
  TOP JITU 2D :
  61*62*68*67*31
  32*38*37*01*02
  08*07*51*52*57

  Berikut adalah prediksi Singapore dari kami.
  ( http://rajaduniatogel.top/ )

 8. Prediksi SGP Sabtu, 18 September 2021

  Kepala ON: 01345678
  Ekor ON : 02345679

  Jumlah LN Investasi : 64
  00 02 03 04 05 06 07 09 10 12
  13 14 15 16 17 19 30 32 33 34
  35 36 37 39 40 42 43 44 45 46
  47 49 50 52 53 54 55 56 57 59
  60 62 63 64 65 66 67 69 70 72
  73 74 75 76 77 79 80 82 83 84
  85 86 87 89

  Jalur Shio On : 3/5
  AI : 1368
  AM : 0345126

  Jumlah LN TOP : 38
  03 06 10 12 13
  14 15 16 17 19
  30 32 34 35 36
  37 39 43 46 53
  56 60 62 63 64
  65 67 69 73 76
  80 82 83 84 85
  86 87 89

  ROOM KAMI DISINI : http://togelshio.top/

 9. Di bawah ini adalah prediksi SGP Sabtu,18 September 2021

  Angka Main
  5 – 3 – 4 – 0
  Shio
  Ayam, Kerbau
  Macau
  07 / 21
  Colok Bebas
  0 / 1
  Kepala – Ekor
  1 2 0 / 5 8 7
  2D PATEN BB
  05 – 07 – 08 – 15
  17 – 18 – 25 – 27
  28 – 52 – 71 – 80
  ANGKA PATEN
  28 – 17

  Tetap ups yaa.
  http://syairangka.buzz/

 10. Prediksi Togel SGP Sabtu, 18 September 2021

  Angka Main
  7 – 0 – 6 – 1
  Shio
  Kambing, Naga
  Macau
  34 / 19
  Colok Bebas
  4 / 5
  Kepala – Ekor
  3 1 7 / 6 4 0
  2D PATEN BB
  03 – 10 – 14 – 16
  30 – 34 – 36 – 47
  61 – 70 – 74 – 76
  ANGKA PATEN
  36 – 74

  Prediksi,Bocoran dan Angka Jitu dari http://datajitu.top/

 11. PREDIKSI TOGEL SINGAPORE, 18/09/2021

  Prediksi Togel Singapore Hari Sabtu
  pencariangka.net
  Angka Main Hari Ini Untuk Sgp Am : 3765
  Angka Wajib Hadir Di 2D untuk puluhan dan satuan
  Untuk Angka Ikut Hari Ini Ai : 4.8.2.9
  Angka Tidak gabung sgp 2D Hari ini : 0132
  untuk angka Di atas akurat 99%
  Sgp Cb : 5
  Cm : 45
  Angka kuat 2D : 4x x4 5x x5
  Untuk Angka ikut Sgp 4d
  pola 4d
  As : 260 VS Cop : 139
  2d kep : 375 VS Ekor : 489
  Untuk cadangan Di BB angka Di atas …….

  Kunjungi http://www.pencariangka.net/

 12. PREDIKSI SYAIR JITU SINGAPORE SABTU, 18 September 2021

  AI : 1239

  CB : 9 / 1

  Kepala : 12356789

  Ekor : 01235678

  LINE INVEST :
  10 11 12 13 15 16 17 18 20 21
  22 23 25 26 27 28 30 31 32 33
  35 36 37 38 50 51 52 53 55 56
  57 58 60 61 62 63 65 66 67 68
  70 71 72 73 75 76 77 78 80 81
  82 83 85 86 87 88 90 91 92 93
  95 96 97 98

  TOP 2D :
  11 12 16 18 22 25 27 28 37 57 63 68 73 80 87 91

  Saksikan Siaran Langsung Kami LIVE SGP di http://www.syairjitu.buzz/
  Kami Tunggu Kunjungan Baliknya … Salam JP …

 13. Prediksi Togel SGP, 18 September 2021
  Ramalan Togel Sgp 18 September 2021

  Pasaran Sabtu Pahing
  Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa
  23578
  Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa
  80-0
  Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian
  0123469
  0134678
  0156789
  1456789
  Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian
  4792865
  8274053
  4632709
  Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian
  1345789
  2346789
  Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian
  0123458
  0124689
  Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian
  01 05 06 07 08 11 13 17 20 22 24 26 27 31
  34 36 38 42 43 44 45 47 52 58 62 65 67 72
  73 80 82 86 87 90 94 95 96 97 99
  LN Utama 19
  02*10*12*16*21*30*33*37*48*50*53*54*55*57
  *68*69*74*77*78*88*89*91*93
  LN Cadangan 38
  00*03*04*09*14*15*18*19*23*25*28*29*32*39
  *40*41*46*49*51*56*59*60*61*63*64*66*70
  *71*75*79*81*83*84*85*92*98

  Kunjungi website kami di: https://www.angka.asia/. Aplikasi Togel Angkanet.

 14. Prediksi SGP Sabtu, 18 September 2021

  BBFS 7 Digit
  5903287

  AS : 9 8 7 3
  Kop : 8 0 2 5
  Boom 2D
  50 53 58 57
  98 93 95 92
  83 80 87 89
  70 79 78 72

  Boom 4D dan 3D
  9850 9853 9858 9857
  8098 8093 8095 8092
  7283 7280 7287 7289
  3570 3579 3578 3572

  Cadangan 2D
  80 83 87 86
  50 53 57 56
  90 93 97 96
  20 23 27 26

  Twin : 99 33 77
  CB : 5/9
  CM : 53/29
  CB : 532/329

  Selamat bermain & semoga beruntung.
  Lihat hasil live result tercepat.
  http://livedrawsgptercepat.com

 15. Prediksi Togel Angkanet Singapore Sabtu 18 September 2021

  Angka Main : >> 0 1 2 8 9 <<

  2D-
  98*29*91*28*80
  81*01*10*12*21

  3D-
  198*129*291*128*280
  281*801*810*812*821

  4D-
  2198*8129*8291*9128*9280
  9281*9801*9810*9812*9821

  TWIN : 00*99

  SHIO : KUDA

  Macau : 01*89

  Colok Bebas : 0*9

  Semoga sobat togel mendapatkan jackpot hari ini.
  From. http://teamangka.com/

 16. Prediksi Live Singapore Sabtu, 18 September 2021

  AI : 2389

  CB : 6 / 5

  Kepala : 123456789

  Ekor : 12345678

  LINE INVEST :
  11 12 13 14 15 16 17 18 21 22
  23 24 25 26 27 28 31 32 33 34
  35 36 37 38 41 42 43 44 45 46
  47 48 51 52 53 54 55 56 57 58
  61 62 63 64 65 66 67 68 71 72
  73 74 75 76 77 78 81 82 83 84
  85 86 87 88 91 92 93 94 95 96
  97 98

  TOP 2D :
  17 26 34 38 41 46 51 53 54 56 65 74 75 81 94 95

  Saksikan Siaran Langsung Kami LIVE SGP di http://www.livesgpcom.net/
  Utamakan Prediksi Sendiri
  Kami Tunggu Kunjungan Baliknya … Salam JP …

 17. Prediksi SGP Sabtu, 18 September 2021

  Angka Main : 8671
  (bolak-balik, awas kembar)
  Colok Bebas : 7
  Angka 2D : 61-78
  Angka Jadi 2D :
  16 76 78 61 71
  17 18 67 68 86
  Angka Main Ganjil Genap : Ganjil
  Nomor Main Besar Kecil : Besar
  Shio : Monyet

  Angka Keluar Togel SDY Jitu dan Akurat Hari ini.
  http://angkakeluar.today

 18. Nomor Keluar Togel SGP Sabtu 18 September 2021

  Angka Main : 1748
  Angka Ikut : 6923
  Colok Makau : 48 / 23
  Colok Bebas : 4 / 8
  As : 178
  Kop : 1
  Kepala : 0/3
  Ekor : 450
  Pola 3D : 4xx / 8xx / 2xx
  TOP JITU 2D :
  16*19*12*13*76
  79*72*73*46*49
  42*43*86*89*83

  Thank’z roomnya sobat.
  http://nomorkeluar.biz

 19. Prediksi Singapore Sabtu, 18 September 2021

  Angka Main : 034
  Colok Bebas : 6 & 8
  Kepala : 237
  Ekor : 7 & 5
  Angka 2D
  18, 28, 33, 42, 68, 76, 80, 86

  Prediksi SHIO – Babi

  Sebaik nya di analisa dan di pangkas menurut prediksi sobat semua !!!
  Jangan Lupa Utamakan Prediksi Sendiri Boss..
  Saksikan LIVE SGP di http://www.paitowarnasgp.org/
  Terima Kasih atas room nya,di harapkan kunjungan balik nya
  Salam sukses Selalu bos

 20. Prediksi SGP Sabtu, 18 September 2021

  AI : 1257

  CB : 8 / 7

  Kepala : 12456789

  Ekor : 01245678

  LINE INVEST :
  10 11 12 14 15 16 17 18 20 21
  22 24 25 26 27 28 40 41 42 44
  45 46 47 48 50 51 52 54 55 56
  57 58 60 61 62 64 65 66 67 68
  70 71 72 74 75 76 77 78 80 81
  82 84 85 86 87 88 90 91 92 94
  95 96 97 98

  TOP 2D :
  15 40 41 44 55 60 61 62 74 75 82 84 87 92 95 97

  BB lebih baik.
  http://roomprediksi.buzz/

 21. SGP SABTU

  BBFS 2D/3D/4D

  7393 = BBFS 2D/3D/4D >>> 4 6 7 9 0 1 2
  4879 = BBFS 2D/3D/4D >>> 9 1 2 4 5 6 7
  0957 = BBFS 2D/3D/4D >>> 1 3 4 6 7 8 9
  1348 = BBFS 2D/3D/4D >>> 6 8 9 1 2 3 4
  3321 = BBFS 2D/3D/4D >>> 2 4 5 7 8 9 0
  6587 = BBFS 2D/3D/4D >>> 7 9 0 2 3 4 5
  8432 = BBFS 2D/3D/4D >>> 0 2 3 5 6 7 8
  9023 = BBFS 2D/3D/4D >>> 5 7 8 0 1 2 3
  7817 = BBFS 2D/3D/4D >>> 8 0 1 3 4 5 6
  6865 = BBFS 2D/3D/4D >>> 5 7 8 0 1 2 3
  1355 = BBFS 2D/3D/4D >>> 3 5 6 8 9 0 1
  4901 = BBFS 2D/3D/4D >>> 2 4 5 7 8 9 0
  5845 = BBFS 2D/3D/4D >>> 9 1 2 4 5 6 7

  KEY = A5+E3.ml

  Patah 2-3x langsung diganti dengan yang baru.

  Utamakan prediksi sendiri ya..

  selengkapnya klik =>> FORUM BBFS

 22. SGP Sabtu Prediksi Togel Malam ini, 18 September 2021
  Berikut Prediksi Togel SGP Sabtu Malam ini ;

  Angka Main
  7 – 3 – 5 – 2
  Shio
  Kambing, Kerbau
  Macau
  30 / 06
  Colok Bebas
  0 / 4
  Kepala – Ekor
  0 4 7 / 8 3 1
  2D PATEN BB
  01 – 03 – 08 – 10
  37 – 41 – 43 – 48
  71 – 73 – 78 – 84
  ANGKA PATEN
  08 – 48

  http://putritogel.buzz Pusat prediksi togel indonesia.

 23. Prediksi SGP 18 September 2021 Terjitu
  Berikut Bocoran Togel SGP Sabtu 18 September 2021 ;
  AI : 7895
  CB : 7 / 9
  AK : 5418973
  PILIHAN 2D
  54 51 58 59
  57 53 41 48
  49 47 43 18
  17 13 89 87
  83 97 93 73

  Silahkan kunjungi website kami di http://bpepez.buzz/

 24. SGP Pools Sabtu 18 September 2021 Prediksi Jitu Hari ini
  Prediksi Jitu SGP Pools 4d 2021 Hari ini Keluar

  Angka Main : 2059
  Angka Ikut : 4836
  Colok Makau : 05 / 36
  Colok Bebas : 0 / 5
  As : 059
  Kop : 0
  Kepala : 1/3
  Ekor : 671
  Pola 3D : 5xx / 3xx / 6xx
  TOP JITU 2D :
  24*28*23*26*04
  08*03*06*54*58
  53*56*94*98*96

  Trimakasih byk roomNya master, Mampir ya ke http://oppa4d.icu

 25. Prediksi Syair SGP Sabtu 18 September 2021 Jitu

  AI : 0567

  CB : 8 / 5

  Kepala : 12345678

  Ekor : 012345678

  LINE INVEST :
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 30 31
  32 33 34 35 36 37 38 40 41 42
  43 44 45 46 47 48 50 51 52 53
  54 55 56 57 58 60 61 62 63 64
  65 66 67 68 70 71 72 73 74 75
  76 77 78 80 81 82 83 84 85 86
  87 88

  TOP 2D :
  17 23 24 28 32 33 41 46 52 55 58 66 76 82 83 86

  Di cek guys https://datasgp.buzz/category/prediksi-togel/prediksi-togel-singapore/ hari ini.

 26. Prediksi SGP Sabtu 18 September 2021

  Angka Main
  0 – 4 – 5 – 6
  Shio
  Naga, Anjing
  Macau
  37 / 09
  Colok Bebas
  9 / 2
  Kepala – Ekor
  5 8 1 / 6 3 4
  2D PATEN BB
  13 – 14 – 16 – 31
  45 – 53 – 54 – 56
  68 – 83 – 84 – 86
  ANGKA PATEN

  Kunjungi situs http://laksanapetir.xyz dan dapatkan prediksi SGP dengan tingkat akurasi yang tinggi.

 27. Prediksi SGP Sabtu, 18 September 2021
  Berikut adalah rumusan dari kami untuk Prediksi SGP Sabtu, 18 September 2021

  Ramalan Togel Sgp 18 September 2021
  Pasaran Sabtu Pahing
  Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa
  12368
  Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa
  80-0
  Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian
  0234689
  2345689
  0124589
  0235678
  Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian
  8672903
  3209876
  4916028
  Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian
  0135678
  0234678
  Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian
  2346789
  0123569
  Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian
  00 01 03 04 05 06 09 10 14 17 18 19 20 24
  25 26 29 30 32 35 37 39 41 47 49 53 56 57
  64 65 67 69 77 79 82 89 92 93 95
  LN Utama 19
  08*11*13*15*31*34*40*42*45*50*51*54*58*62
  *73*74*75*78*80*85*86*90*91
  LN Cadangan 38
  02*07*12*16*21*22*23*27*28*33*36*38*43*46
  *48*52*55*59*60*61*63*66*68*70*71*72*76
  *81*83*84*87*88*94*97*98*99

  http://angkawin.icu/ | Aplikasi Togel Lengkap

 28. Prediksi SGP 18 September 2021 Paling jitu 2d
  Berikut Bocoran Syair SGP Kamis 18 September 2021 Hari ini ;

  Ramalan Togel Sgp 18 September 2021
  Pasaran Sabtu Pahing
  Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa
  01279
  Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa
  80-0
  Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian
  1234568
  0124568
  0123567
  0123478
  Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian
  1920438
  3157206
  2059384
  Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian
  0234689
  0235689
  Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian
  0123468
  1235789
  Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian
  00 02 05 06 07 08 11 12 13 14 16 18 20 21
  23 24 27 34 37 40 43 44 51 53 59 60 63 65
  66 67 69 70 71 74 75 76 79 80 89
  LN Utama 19
  04*10*17*22*29*30*32*36*41*45*47*56*57*58
  *61*62*73*83*86*90*94*97*99
  LN Cadangan 38
  01*03*09*15*19*25*26*28*31*35*38*39*42*46
  *48*49*50*52*54*55*64*68*72*77*78*81*82
  *84*85*87*88*91*92*93*95*96

  Bocoran angka jitu https://nata4d.work/

 29. Bocoran SGP 16 September 2021

  AI : 0179

  CB : 6 / 3

  Kepala : 12356789

  Ekor : 01235678

  LINE INVEST :
  10 11 12 13 15 16 17 18 20 21
  22 23 25 26 27 28 30 31 32 33
  35 36 37 38 50 51 52 53 55 56
  57 58 60 61 62 63 65 66 67 68
  70 71 72 73 75 76 77 78 80 81
  82 83 85 86 87 88 90 91 92 93
  95 96 97 98

  TOP 2D :
  13 25 30 33 37 50 53 61 66 72 76 81 82 86 87 92

  Terima kasih roomnya dan semoga jackpot.
  Mampir ke juga ke forum kami http://blackjitu.site/

 30. Prediksi Togel SGP Sabtu Hari ini 18 September 2021

  Ramalan Togel Sgp 18 September 2021
  Pasaran Sabtu Pahing
  Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa
  01279
  Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa
  80-0
  Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian
  0346789
  0234589
  0125678
  1234679
  Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian
  6031942
  3609517
  0597381
  Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian
  1235789
  0124578
  Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian
  1234789
  0124678
  Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian
  03 04 05 06 07 13 16 17 21 22 23 24 26 29
  32 37 38 43 48 49 50 55 57 64 67 70 72 73
  76 77 85 88 89 90 91 92 93 98 99
  LN Utama 19
  00*02*08*09*18*27*28*30*34*40*44*54*56*58
  *61*62*65*66*74*75*87*96*97
  LN Cadangan 38
  01*10*11*12*14*15*19*20*25*31*33*35*36*39
  *41*45*46*47*51*52*53*59*60*63*68*69*71
  *78*79*80*81*82*83*86*94*95

  Selamat Bermain dan Semoga JP, Boss !!
  Mampir Kesini https://marko4d.site/prediksi-togel-sgp-sabtu/ broooo…

 31. Prediksi SGP Sabtu 18 September 2021 Jitu
  Bocoran Togel SGP Sabtu 18 September 2021 Mbah Sukro

  Ramalan Togel Sgp 18 September 2021
  Pasaran Sabtu Pahing
  Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa
  35678
  Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa
  80-0
  Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian
  0234789
  0123479
  0346789
  1345678
  Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian
  9371658
  2085164
  6857420
  Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian
  0134679
  0125689
  Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian
  0134678
  2345789
  Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian
  00 11 13 14 15 16 17 19 21 26 28 29 30 34
  35 36 39 40 43 44 45 48 50 58 63 67 68 70
  72 73 75 83 84 85 89 91 95 96 99
  LN Utama 19
  05*06*12*24*27*31*33*41*42*49*51*52*53*54
  *56*60*61*66*76*78*86*92*97
  LN Cadangan 38
  01*02*03*04*07*08*09*18*20*22*23*32*37*38
  *46*47*55*57*59*62*64*65*69*71*74*77*79
  *80*81*82*87*88*90*93*94*98

  https://prediksinagasaon.site/prediksi-sgp-sabtu/
  Website prediksi yang terpercaya !!!

 32. Prediksi Bocoran SGP Sabtu 18 September 2021 Jitu
  Ramalan Togel Sgp 18 September 2021

  Pasaran Sabtu Pahing
  Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa
  01289
  Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa
  80-0
  Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian
  3456789
  0123569
  0124567
  0345689
  Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian
  8715409
  8694320
  9583016
  Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian
  0235689
  0123579
  Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian
  0134789
  0346789
  Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian
  01 03 04 09 10 11 16 18 19 20 21 22 23 24
  29 33 34 35 37 39 43 44 45 50 52 53 55 63
  64 72 73 75 77 84 86 89 93 96 97
  LN Utama 19
  02*07*14*15*17*25*27*38*42*46*48*56*57*58
  *59*60*62*66*67*76*78*94*99
  LN Cadangan 38
  00*05*06*08*12*13*26*28*30*31*32*36*40*41
  *47*49*51*54*61*65*68*70*71*74*79*80*82
  *83*85*87*88*90*91*92*95*98

  Jangan lupa untuk lihat-lihat Prediksi lainnya yang ada di website https://bocorandatatogel.site/prediksi-bocoran-sgp-sabtu/

 33. Prediksi SGP 18 September 2021 Paling Jitu
  Berikut Prediksi Togel SGP Hari ini Sabtu ;

  BBFS 7 Digit
  4785321

  AS : 1 2 5 8
  Kop : 2 7 4 3
  Boom 2D
  47 41 48 45
  17 14 18 13
  25 21 28 24
  13 17 14 18

  Boom 4D dan 3D
  1247 1241 1248 1245
  2717 2714 2718 2713
  5425 5421 5428 5424
  8313 8317 8314 8318

  Cadangan 2D
  58 53 52 59
  18 13 12 19
  78 73 72 79
  48 43 42 49

  Twin : 77 22 99
  CB : 4/7
  CM : 45/37
  CB : 453/537

  Silahkan Mampir Ke Website Kami Untuk Prediksi Jitu Lainnya…
  https://puasjitu.com/

 34. Prediksi Singapore Sabtu, 18 September 2021

  BBFS 7 Digit
  4103975

  AS : 0 1 5 3
  Kop : 1 9 4 7
  Boom 2D
  47 43 49 45
  07 04 05 09
  14 10 19 13
  50 51 57 53

  Boom 4D dan 3D
  0147 0143 0149 0145
  1907 1904 1905 1909
  5414 5410 5419 5413
  3750 3751 3757 3753

  Cadangan 2D
  59 51 54 56
  39 31 34 36
  09 01 04 06
  79 71 74 76

  Twin : 55 99 66
  CB : 4/1
  CM : 43/91
  CB : 439/391

  PREDIKSI KAMI MERUPAKAN RUMUSAN PARA MASTER.
  SILAHKAN KUNJUNGI DI http://nomerjitu.top
  SALAM SAK JOSEE..

 35. SGP Hari ini 18 September 2021 Sabtu
  Ramalan Togel SGP Sabtu 18 September 2021 ;

  BBFS 7 Digit
  7148320

  AS : 1 7 3 8
  Kop : 7 4 0 2
  Boom 2D
  71 72 73 74
  17 18 12 14
  78 70 72 73
  04 07 01 08

  Boom 4D dan 3D
  1771 1772 1773 1774
  7417 7418 7412 7414
  3078 3070 3072 3073
  8204 8207 8201 8208

  Cadangan 2D
  24 20 27 25
  14 10 17 15
  84 80 87 85
  34 30 37 35

  Twin : 33 44 00
  CB : 7/1
  CM : 78/31
  CB : 783/831

  Semoga Jackpot.
  https://fabiofa.co/

 36. Prediksi SGP Terakurat Dan Terjitu Hari Sabtu, 18 September 2021
  Prediksi Togel SGP Sabtu 18 September 2021

  Nomor Top BB-set : β€’ 47231 β€’

  Angka Top 4D : 3214
  Angka Top 3D : 214

  ANGKA TOP 2D (BOLAK BALIK)
  —————————-
  47*42*43*41*72*73*71*23*21*31
  —————————-

  Angka Mistik 2D : 89 80 86 66 90 96 06
  Angka Kembar : 33 11
  C.Bebas / C.Macau / C.Naga
  ( 1 / 2 / 4 )
  Shio : HARIMAU

  Salam Hangat, http://aplikasitogel.icu/

 37. Bocoran Togel SGP Angka Sakti 18 September 2021

  Prediksi Togel SGP Sabtu 18 September 2021

  Angka Main :
  7 4 2 9

  Colok Bebas : 4 & 7
  Dasar : Kecil
  BBFS : 2947163

  Angka Top 2D :
  49*61*79*36*42*39

  Angka Top 3D :
  294*124*671

  SEMOGA BERMANFAAT DAN SEMOGA JACKPOT GUYS
  http://angkasakti.top/

 38. Prediksi Bbfs Singapore Sabtu 18 September 2021

  Angka Main : >> 2 3 6 7 9 <<

  2D-
  79*69*39*27*37
  73*23*36*62*63

  3D-
  379*369*639*627*637
  673*723*736*762*763

  4D-
  6379*7369*7639*9627*9637
  9673*9723*9736*9762*9763

  TWIN : 66*99

  SHIO : TIKUS

  Macau : 23*67

  Colok Bebas : 6*9

  Min Room nya Mantap! Di tunggu kunjunganya ke http://masterbbfs.net/

 39. PREDIKSI TOGEL SINGAPORE Sabtu 18 Sep 2021

  BBFS : 9 2 4 1 6 8

  ANGKA UTAMA : 9 1 4 8

  COLOK BEBAS : 1 8

  COLOK JITU

  AS VS KOP
  9 1 6 VS 4 8 2

  KEPALA VS EKOR

  8 6 2 VS 1 9 4

  SHIO

  KERBAU – MONYET – NAGA

  REKOMENDASI ​​UTAMA

  09 – 58 – 72

  ANGKA 2D TERATAS

  86 – 12 – 64 – 98 – 14
  18 – 94 – 29 – 61 – 82
  42 – 69 – 26 – 48 – 91

  http://resulttogel.co/ Hari Ini.

 40. PREDIKSI TOP SINGAPORE, 18-09-2021

  Top Angka Ikut : 3589
  Top Semata Wayang : 8
  Top Colok Bebas : 8 – 9
  Top FullSet 2D 3D 4D : 3457890

  Top Twin : 33*55*88*99

  TOP LINE INVEST SINGAPORE
  KE : 357890
  EK : 357890

  BOOM BARDIR
  83*85*89*98*58*38

  Ada Lomba AI 5 DIGIT SG – HK – SD Berhadiah…

  Di Link Baru Lur πŸ”ΉπŸ”Έ http://172.111.3.114

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *